Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Zapraszamy na pierwszą audycję z cyklu „Ważne dla Gminy Sieradz”, w której wójt Jarosław Kaźmierczak opowiedział m.in. o planowanych przyłączach gazowych i dotacjach na usuwanie azbestu.

Sieradz


Partnerzy